Ünye Turizm Danışma Bürosu

Gri Iconlar

      

KÜLTÜR YOLU

 

 

KÜLTÜR YOLU

Bu proje DOKAP[1],5393 sayılı  Belediye Kanunu madde 73[2], Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu[3] ve  2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu[4] kapsamında, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik doğrultusunda Ünye Belediyesi Kültür Yolu Proje ekibi tarafından hazırlanmıştır. Proje kapsamında 2014 yılında başlatılan Kültür Yolu güzergahındaki tescilli eserlerin restorasyonu ve fonksiyonlandırılması çalışmaları belli bir aşamaya getirilmiş ve 2 yıl içerisinde tamamlanacaktır. Yine bu güzergah üzerinde sokak sağlıklaştırma projeleri ve peyzaj projeleri bu sure içerisinde tamamlanacaktır.  Proje etapları tamamlandıkça bu güzergah üzerinde ticari faaliyetini sürdüren esnaflara ve sanaatkarlara işgücü niteliğini arttırıcı uygulamalı kurs ve eğitimler verilecektir. Turizmin ekonomiye katkısı yerel halka anlatılmak üzere farkındalık sempozyumları düzenlenecektir.Ünye’nin unutulmaya yüz tutmuş, yöresel el sanatları, bakırcılık, çapulacılık , çarıkçılık , yemenicilik, gümüş işlemeciliği, sepetçilik, ipçilik, çömlekçilik, , semercilik, gibi birçok sanat ve zanaat eserinin turizm ekonomisine kazandırılması sağlanacaktır.   

Ünye Belediyesi olarak kültür ve turizm potansiyelinin arttırılması ile ticaret hayatının gelişmesi maksadıyla Kültür Yolu Güzergahında bulunan eserlerle ilgli çalışmalar yapılmıştır.