Ünye Turizm Danışma Bürosu

MANYETİK SİYAH KUMTÜRKİYE’NİN SİYAH ALTINI: MANYETİK SİYAH KUM

Türkiye’de İpek Yolu ile başlayan bir hikâye yeniden yazılmaya başlandı. Manyetik siyah kum, yüzyıllar sonra farklı şekillerde insanoğlunun yararına sunulmaya hazırlanıyor.
Doğanın insana sunduğu mucizelerin yeraltındakileri kadar yer üstündekileri de son derece kıymetli. Milyonlarca yılda oluşan yeraltı zenginliklerinin yanı sıra doğanın, yer üstünde barındırdığı diğer mucizevi madenler, göz önünde olsa dahi bazen keşfedilmesi, bilimin diğer alanlarındaki gibi tesadüflere dayanabiliyor
Yıllarca dünya üzerindeki birçok element, bileşen, kaynak, maden ve kıymetli-yarı kıymetli taş türü, insanlığa farklı alanlarda fayda etmiş; bu faydaların, yerel halkların farkındalığı ve sağlık-süs-gündelik kullanım gibi ihtiyaçlara yönelik keşiflerinden çok sonra, ancak bilimsel temelleri ortaya konabilmiştir.
Türkiye’nin dört mevsimi yaşayan coğrafyası, coğrafi-ticari-stratejik konumu sebebiyle, sahip olduğu doğal yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin keşfi ve kullanımı, aslında çok eskilere dayanıyor.
Bu keşiflerden biri de, denizden geçen İpek Yolu tüccarlarının sadece ticaret için değil, şifa bulmak ve dinlenmek için de bilhassa tercih ettiği Ünye sahilleri ve tüm sahili kaplayan “MANYETİK SİYAH KUMU”


MANYETIK SIYAH KUM HAKKINDA

Manyetik Siyah Kum Hakkında

Manyetik siyah kum, ağır, parlak, parça parça manyetik etkiye sahip, alüvyonlu topraklara verilen isim. Maden araştırmalarında black sand diye tabir edilen bu topraklar, thorium, titanium, tungsten, zirconium gibi çok farklı materyaller ile birlikte değerli madenleri (parça altın gibi) de içeriyor.

Akarsu, Dere, Nehir ve Arroyoslarda Manyetit Kumu

Genellikle yüksek seviyelerde manyetit kumu içeren yoğun koyu kumlar, dünya genelinde birçok akarsularda, derelerde, nehirlerde ve arrolarda (taşkın su dere yatakları) yaygın. Magnetit partikülleri, yüksek kütleleri ve yüksek yoğunlukları nedeniyle, akarsu ve arrolarda (yıl boyunca kuru olan taşkın su dere yatakları) ve kıyılardaki bantlarda (özellikle yüksek su seviyesine yakın) aynı noktalarda toplanıyor: okyanuslar, koylar ve büyük göller gibi…

Tüm yoğun siyah kumlar manyetit değil! Bazı yoğun siyah kumlar ilmenit, titanomagnetit, (her ikisi de çoğu zaman bizim için de yararlı çünkü her biri titanyuma bağlanmış büyük miktarlarda manyetit içeriyor) monazit, toryum bakımından yüksek bir mineral cevheri veya ağır ama kırmızımsı renkli hematitler…

Siyah kumun ne kadarının manyetit olduğunu bulmanın en kolay yolu, bir kaba koyup kumun yüzeyi boyunca güçlü bir mıknatıs gezdirmek. Mıknatısa sadece magnetit yakalanacaktır. Titanohematit, monazit, minik değerli taş kristalleri (garnet, peridot, yakut, vb.) ve diğer herhangi bir manyetit olmayan bileşen büyük oranda geride bırakılacaktır. "Büyük ölçüde" diyoruz çünkü örneğin numunenin "kirliliğine" bağlı olarak, manyetik olmayan ayrılmaların en az yüzde 95'ini gerçekten elimine etmek iki ila beş manyetik ayırma geçişi gerektiriyor.

Hem manyetit siyah kum hem de hematit, demir oksitlerdir. Bunlar, pek çok biçimde ortaya çıkabilecek kompleks inorganik bileşenlerdir. Manyetik olan siyah kum içerisinde değerli metallere rastlanabilir.

TANIMI

Doğal manyetik kum: Kendisine bağlı başka manyetik mineraller ile en az yüzde 2’si manyetit taneler içeren 0,05-2,0 milimetre parçacık boyutlu koyu gri gevşek tortul kaya.

Plaserlerin dağılımı ve karakteristiği.

Manyetik kumlar uzun zamandır dünyanın birçok bölgesinde bilinmektedir. Antik çağ yazarlarının verdiği bilgilere göre Kinburn Yarımadası ve Yahorlık Körfezinin kıyısında manyetit içeren kumlar kullanılmış; bunlardan, korozyondan zarar görmeyen en iyi demir çeşitleri ortaya çıkmıştır.

Ortaçağda Valaam Adalarından birinin kıyısında zaman zaman siyah kumlar-mıknatıs taşı (manyetit) ortaya çıkmıştır. Keşişler bu kumu mürekkep kurutmak için kullanmışlardır. 1791 yılında İngiliz amatör mineralog U. Gregor, titanyumun bulunduğunu bildirdiği zaman, İngiltere’de Menakan Kentinin manyetik kumları hakkında yazmıştır.

Siyah kumun bir türü, ağır, parlak, kısmen ince kumun manyetit karışımından oluşan ve plaser yatak olarak bulunan bir türdür. Bir diğer türü ise ince bazalt parçalarından oluşan ve yanardağ yakınlarında yer alan sahillerde bulunandır.

Kimi sahillerin çoğunluğu siyah kumdan oluşmuşken, diğer sahil renkleri de (örneğin altın ve beyaz) özellikle fırtına sonrası kara kum tortularına sahiptir. Geniş dalgalar, erozyonun oluşturduğu yamaçların yüzeyinde görünür olan ağır mineral yataklarını ardında bırakarak, kum parçacıklarını ayrıştırabilir.

MANYETİK KUMUN TARİHÇESİ

Antik dönemlerde manyetik kum, (ferromıknatıslı malzemelerin içeriğinden ele edilen kum) doğrudan kazanım yolu ile demir elde etmek için kullanılıyordu ki belki de demirin kullanılması bu şekilde başlamıştır. Demir yapmayı öğrenen Chalybes, tam da Karadeniz’in kıyılarında yaşıyordu. Aristo, Chalybes’in demirden kum elde etmesine ilişkin şunları söylemiştir: “Chalybes, birkaç kez ülkesinin nehir kumunu temizledi ve içerisine ateşe dayanıklı bir madde ekleyerek bu özel yapımı fırınlarda eritti. Bu sayede metal gümüş rengi aldı ve paslanmadı.”

Karadeniz kıyılarındaki manyetik kumların iyileştirici özelliğe sahip olduğu, 19. yüzyıldan beri biliniyor. Çeşitli kronik rahatsızlıklardan kurtulan kıyı bölgelerinin sakinleri, bu kumların inanılmaz özelliklerini deneyimleyen ilk kişiler oldu. Fizikçiler, bilim insanları ve araştırma kuruluşları, manyetik kumun özellikleri ile ilgilenir oldular.

Manyetik siyah kumu el ile ayrıştırma yöntemi

Siyah kum, madenciler ve maden arayıcıları tarafından, bir yatak oluşumu olup olmadığını işaret etmek üzere kullanılırlar. Yatak maden faaliyetleri, çoğunluğu siyah kumdan oluşan bir konsantre üretir. Siyah kum konsantreleri, değerli metaller dışında ek değerler de içerir: nadir toprak elementleri, toryum, titanyum, volfram, zirkonyum. Diğerleri ise magmatik işlemler esnasında aşınma ve erozyonun ardından siyah kuma dönüşecek olan mineral takımı içerisinde parçalara ayrılırlar.

 

COĞRAFYASI

Lal taşı, topaz, yakut, safir ve elmas gibi çeşitli değerli taşlar, yataklarda bulunur ve yatak madenciliği açısından bu taşların kumları, siyah kum ve konsantrelerde yer alır. Mor veya yakut renkli lal kumu, çoğunlukla okyanus sahil yatakları üzerinde çarpıcı bir yüzey oluşturur.

Volkanik olmayan siyah kum sahillerinin bir örneği Malezya’daki Langkawi’de bulunur.

Manyetik kumlara en çok Kamçatka’da rastlanırken Ukrayna’daki Sevastapol’da da görülür. Bu kumun ana yoğunluğu Karadeniz kıyılarında olmak üzere Bulgaristan ve Gürcistan’da bulunur. Gürcistan kumu yüzde 2-3 oranında manyetit içerirken kimi yerlerde üst bölümlerde fakat küçük kısımlarda bu oran yüzde 70’e yükselir.

Bulgaristan’ın manyetik kum birikinti tortusu, Gürcülerinkine kıyasla daha geniş olsa da içeriğindeki manyetitin çok daha düşük olduğu gözlenir.

Gürcistan Sahillerinde Manyetik Kum

Anaklia’daki Kara Manyetik Kum Üzerinde Tedavi ve Dinlenme

Anaklia (Gürcistan)’da bulunan sahil mesire yeri, değerini düşük yoğunluklu manyetik alanın doğallığı ile manyetik kumun varlığından alıyor. Bu kumlar, andezin yönünden hayli zengin olan Zema Svaneti’nin dağları boyunca akan Inguri nehri suları tarafından taşınarak oluşuyor. Gürcistan’daki Karadeniz (Ureki, Grigoleti, Shekvetili) kıyılarının mesire sayısı, manyetik kum içermesine rağmen Anaklia, bunlarla kıyaslandığında sürdürülebilir kurak iklimi, saf deniz suyu ve yeni otelleri gibi tartışmasız pek çok avantaja sahip.

Güçlü manyetik siyah kumların doğal oluşumu, İtalya, Karadeniz veya Kosta Rika gibi çeşitli bölgelerde biliniyor. Bu kumlar genellikle volkanik kökenli. Birincil kayanın erozyonundan sonra, ağır kumlar alüvyal çökeltilerde birikiyor. Yüksek demir oksit içeriği nedeniyle, bazı yataklar demir cevheri olarak da madencilikte kullanılıyor.


  

Manyetik Siyah Kumun Faydaları

YÜZYILLARDIR SİYAH KUM NEREDE, SAĞLIK ORADA

Uzun yıllardır dünyada, Japonya, Rusya-Ukrayna, Endonezya, Karadeniz’e sahili olan ülkeler gibi coğrafyalarda, sağlık turizmi ve ticaret alanında kullanılan manyetik siyah kum, ülkemiz topraklarında, en çok da zamanın İpek Yolu liman ticaret merkezi Ünye’de, yüzyıllar önce yabancı tüccarların, 1900’lü yıllardan itibaren de Ünye halkının şifa kaynağı oldu.

Denizden-kumdan gelen sağlık her ne kadar uzunca bir zamandır Türk halkı tarafından bilinse de, kumun sadece romatizma gibi rahatsızlıklara iyi geldiği inancı; bilhassa da manyetik siyah kumun gerçek içeriğinin anlaşılmaması nedeniyle “alelade bir deniz kumu zannedilmesi”, 2017 yılında Jeofizik Mühendisi Orhan Yiğit’in keşfi ile son buldu.

100 YILI AŞKIN SÜREDİR TEDAVİ İÇİN ÜNYE’DE KULLANILIYOR, DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK

Emekli Jeofizik Mühendisi Orhan Yiğit 2017 yılında Ünye’ye yerleştikten sonra, bir plaj gezisi esnasında vücudu elektrik yüklü kızının üzerinin tümüyle siyah kumla kaplanması ve kumları üzerinden bir türlü temizleyememesi ile ülkemiz için önemli bilimsel bir keşfe imzasını attı. Jeofizikçi Yiğit, 1900’lü yıllardan beri yöre halkının stres atmak ve birçok rahatsızlığa çare aramak için kendini içine gömdüğü siyah kumun, manyetik yönünü ve yüksek faydalı mineral bileşimini böylece keşfediyor.İç Anadolu’dan Karadeniz'e inen ve İpekyolu olarak adlandırılan Tokat, Sivas, Akkuş ilçeleri üzerinden insanların, ağrılarına çözüm bulmak ve uzun süre yaşayabilmek adına geçmişte Ünye’ye geldiği, siyah kumun olduğu kumsalda kuma gömülerek, doğal terapi yolları aradıkları biliniyor.

SİYAH KUMUN SAĞLIK AÇISINDAN MAKBULU İNCESİ VE AĞIR METALSİZ OLANI

Dünyada manyetik siyah kumdan önemli ticari gelir elde eden Japonya, Ukrayna gibi ülkeler, en fazla bir buçuk kilometrelik koya sahip iken Ünye sahilleri boyunca bu doğal cevher, 30 kilometreyi buluyor. 80 mikron inceliğe sahip Ünye manyetik siyah kumu, kalın ve ağır materyaller içeren dünyadaki diğer örneklerinden kalite açısından fersah fersah öne çıkıyor.

Ağır materyaller içermemesi sayesinde daha sağlıklı olan ve inceliği sebebiyle insan vücudunun gözeneklerine daha fazla nüfuz eden, dolayısıyla da faydası artan Ünye manyetik siyah kumu, farklı materyallerin içine konarak ya da kumtaşı şekline getirildikten sonra takılarda kullanılıp, vücuttan üç santimetre uzağa kadar dahi olumlu etkisini gösteriyor.    

 

STRESİ KUMA GÖMMEK

Vücudun Hayati Organı Timüs Bezini Aktive Eden Manyetik Siyah Kum

Bileşiğinde altın dahil yüzde 99’a varan oranda yararlı metaller bulunan manyetik siyah kumun sağlığa faydalarının, geleneksel, deneysel, fiziksel ve ruhsal kanıtlarının yanı sıra bilimsel araştırmalara dayalı sonuçları da Kanada ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde yapılan analizlerle ispatlanıyor. 

Doğal sağlık cevheri, stres avcısı manyetik siyah kumun vücutta hayati öneme sahip timüs bezini aktive ettiği bilimsel olarak da kanıt bulmak üzere. Emekli Jeofizik Mühendisi Orhan Yiğit’in etkisini kendisi ve yüzlerce insan üzerinde denediği siyah kumun, timüs bezlerini aktive etmesiyle vücuttaki negatif enerjiyi aldığı, vücut enerjisini dengelediği, stresi önlediği, kalp sağlığından olumsuz düşüncelere kadar birçok soruna çözüm olduğu vurgulanıyor.

MANYETİK SİYAH KUMUN ŞİFA SÖZLÜĞÜ

 • Siklon enerji oluşturarak negatif enerjiyi uzaklaştırıyor, yerine daha fazla pozitif enerjiyi vücuda çekiyor
 • Stresi azaltıyor
 • Bağışıklık sistemini düzenliyor
 • Mutluluk hormonlarını çalıştırıyor
 • Hayat enerjisini artırıyor
 • Zinde hissettiriyor
 • İyi bir uykunun yardımcısı oluyor
 • Ağrıları hafifletiyor
 • Romatizmal hastalıklar ve felç tedavisine destek oluyor
 • İnsan vücudunda düzenleyici bir etki uyandırarak, bio enerjiyi düzenliyor
 • Kalbe iyi geliyor. (Dikkat! Sadece kalp pili kullananlar için kesinlikle tavsiye edilmiyor)

 

Manyetik Kumun İyileştirici Etkisi

Dünya üzerinde analoğu bulunmayan manyetik siyah kum, doğal bir iyileştirici faktörü. Çeşitli ülkelerden araştırmacılar, manyetik siyah kumun insan vücudu üzerindeki olumlu etkilerini kanıtlamış bulunuyor. İnsan vücudu üzerindeki manyetik alanın etkisi altında, kimyasal ve biyolojik süreçler değişim geçiriyor. Manyetik alan, acıyı dindirici ve iltihabı kurutan bir etkiye sahipken, dolayısıyla vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek dokuların yenilenmesini tetikliyor.

Manyetik alan, kalp performansı üzerinde de olumlu bir etkiye sahip; kalbin fonksiyonunu etkiliyor, miyokardiyum esnasında oksijen eksikliğini azaltıyor ve koroner kan akışını artırıyor. Sadece kalp pili olanlar için bu kum, bir risk oluşturabiliyor.

Manyetik kumların kullanılmasının aşağıdaki hastalıklarda da olumlu etkiye sahip olduğu belirtiliyor:

 • Kalp ve damar hastalıkları (1 ve 2. seviye hipertonik hastalık, kronik iskemik kalp hastalığı, postenfarktüs kardiyoskleroz, miyocardiyo distrofi vb.)
 • Kas iskelet sistemi hastalıkları (kronik aşamadaki romatizma ve enfeksiyon poliartriti, osteoartrit, osteoporoz, osteokondropati) ve travma sonrası rehabilitasyon.
 • Sinir sistemi hastalıkları (depresyon, hipertonik form nevrozu, klimakterik nevroz, nevralji vb.)
 • Pediatrik hastalıklar (ICP, spinal felç, raşitizm, doğum travmaları vb.)
 • Kısırlığa neden olan kronik genitoüriner hastalıklar.
 • Vücut dengesi sağlayıcı, stres azaltıcı, mutluluk hormonlarını çalıştırıcı, depresyon-nevralji vb. sinirsel hastalıkları iyileştirici, iyi bir uyku desteği.

STRESİ YOK ETMENİN EN DOĞAL YOLU: Jeofizik Mühendisi Orhan Yiğit diyor ki: “Timüs hormon bezinizi çok sevin, hafif darbelerle masaj yaparak onu okşayın, bol bol gülün, aktivite edin.
O da buna kayıtsız kalmayacak, sizi çok sevecek ve mutlu, huzurlu, sağlıklı bir birey haline geleceksiniz.