Ünye Turizm Danışma Bürosu

EL SANATLARI

BAKIRCILIK

Bakır, kolay işlenen bir metal olduğu için eski çağlardan beri alet yapımında kullanılmıştır. Ordu ve çevre illerde bakır madenciliğinin tarihi çok eskidir. Madenciliğe bağlı olarak bölgede bakır işçiliğinin tarihi çok eskidir. Osmanlı döneminde, bölgede 19. yüzyıla kadar işletilmeye devam eden bakır madenlerinden elde edilen hammadde, Ordu ve çevresindeki bakır işçilerinin elinde çeşitli ev eşyalarına dönüşürdü. Ordu’da ve Ünye’de bakır işlemeciliği 19. yüzyılın sonlarına kadar yerli Rumların tekelindeydi. Bakırcılık sanatını Rumlardan ilk öğrenenler Ordulu ve Ünyeli ustalardır. Ünye'de bugün geçmişi 200 seneyi bulan bakırcılar arastası halen bakır döven bakır ustalarının çekiç sesleri ile çınlamaktadır.

KALAYCILIK
Kalaycılık, oksitlenmiş bakırın kalay malzemesiyle kaplanmasıdır. İlçede kalaycılık da bakırcılık işini yapanlar tarafından sürdürülmektedir.


  HALICILIK 

Ev tezgahları biçiminde halı ve kilim atölyeleri bir dönem çok yaygınken, günümüzde ÇATOM tarafından üretimi yapılmaktadır.  bunun yanı sıra Ünye'de oyma ahşap işçiliği, ayakkabıcılık, süpürgecilik ve sepetçilikte en yaygın el sanatları arasında yer almaktadır. Halı Dokuma Kursu  
SÜPÜRGECİLİK

Süpürge yapımı, dere kenarlarında yetişen süpürge otunun getirilmesiyle başlar. Bu otlar ilk önce kurutulur, demet haline getirilir ve bunlara süpürge şekli verilir. Sap kısımları sıkıştırılıp bağlanır. Daha sonra çuvaldızla dikilerek süpürge son halini alır.  Süpürgelerin kalitesinin değişmesi dikim şekline bağlıdır. Özellikle Ünye’de yapılan süpürgeler sipariş usulü üretilmektedir. 

SEPETÇİLİK 

Ünye'nin bilhassa Göbü, Göbü Nalcı köyünün Gocuklu Mahallesinde köy halkı civarlardaki ormanlardan toplamış oldukları yabani fındık dallarından çeşitli boylarda sepetler, heyler (Hey:Fındık taşımada da kullanılan tabanına doğru incelen büyük sepet) yaparak ilçenin sepet ihtiyacını karşılamaktadırlar.  


AĞAÇ İŞLERİ 

Zengin bitki örtüsüne sahip olan bölgede ağaç işlerinde kızılağaç, şimşir, ıhlamur, kestane, ceviz, fındık, gürgen, erik, elma gibi ağaçlar kullanılır. Bu ağaçlardan çekme sofra, iskemle, kaşık, tekne, kovan, yayık, kadı, gerdel, kepçe, ezmelik, beşik, baston, sandık, bavul, namaz tahtası gibi çeşitli alet ve eşya yapılır.


SEMERCİLİK

At, eşek, katır gibi hayvanların üzerine yerleştirilen, yük ya da kişi taşımaya yarayan ağaçtan yapılmış araçlara semer denir. Bu bölgede sadece Ünye’nin Göbü köyünde semer imalatı yapılmaktadır. Gürgen ağacı dayanıklı ve kalın olduğu için semer malzemesi olarak seçilmektedir. Semerin dayanıklılığı da kullanıma göre değişmektedir.


 ÇAPULACILIK

Çapulacılık, Rumlar'dan gelme bir meslek koludur. Daha sonra kundura imalâtı nedeniyle iş "kavafiye" ye dönmüştür. Çapulacılıkta hammadde hayvan derisidir. Bu deriler tabakhanede, eski söylenişiyle debbağhanede hazırlanır. Bu yerler eskiden Ünye'de Tabakhane Deresi etrafında toplanmış, şimdilerde kalmamıştır.Yüzyıllarca Karadeniz insanının ayağını koruyan, Rum ve Ermeni ustalarından kalan çapulacılık mesleği Ünye'de yaşatılıyor. 
Varlığını çok az sürdüren bu meslek piyasada sipariş usulü kendine yer bulmaktadır. 
  ÇÖMLEKÇİLİK

Ünye’de çömlekçiliğin ne zaman başladığına dair elimizde somut veriler yoktur. Ancak Osmanlı döneminde Rum ahali tarafından kentin batı girişinde çömlek imalatına
girişildiği bilinmektedir.
1902 tarihli Servet-i Fünun Dergisi’nde çömlek ve kiremit üretiminden söz edilmektedir.Bu dönemde Burunucu’nda 3, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 1 adet çömlek fırını olduğu kaydedilmiştir. 
 Çömlekçilik, bir dönem fındıktan sonra Ünye’nin en önemli geçim kaynağıdır. Bir kısmı iç piyasada tüketilen çömleklerin önemli bölümü Burunucu'ndan kayıklara yüklenir, ülkenin çeşitli pazarlarına gönderilirdi.Günümüzde  bu zanaatı 63 yıldır ayakta tutmaya çalışan çömlek ustası atölyesinde yaptığı çömleklerle bu geleneği ayakta tutmaya çalışmaktadır.Ünye'nin son çömlekçisi BAĞLAMA YAPIMI

Yüzyıllardır kültürümüzün simgesi olan bağlama  Ordu'da en önemli el sanatları arasındadır. Bu enstrümana e
n güzel sesi vermek için usta eller gerekir.  İyi bir bağlamanın ağacının seçiminden başlayıp atölyede  tekne yapımı, sapın ayrı kapağın ayrı hazırlanması, zımparalanıp perde,tel ve burguların takılmasına  kadar hepsi ayrı işçilik ve iyi bir ustalık gerektirmektedir.İlçemizde de bu enstrümanı yapan ve bu sanatı yaşatan ustalarımız vardır. İlçemizde bu sanatı ayakta tutmaya çalışan, atölyesinde bağlamaların bakım, onarım ve üretiminin yanı sıra  verdiği kurslarla Ünye'nin müzik kültürüne katkı sağlayan ustamız yaptığı bağlamalarla bu kültürün gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaktadır.IMG_5472.JPG     IMG_5476.JPGSU KABAĞI SANATI

Geçmişten günümüze devam eden geleneksel el sanatlarımızdan farklı yeni sanatlar da ekleniyor. Su Kabağı Süsleme Sanatı.Su Kabağının tohumunun ekilmesinden ve toplanıp kurutulmasından süs eşyası olarak hayatımızda yerini alması yaklaşık bir yılı bulmaktadır. Ünye'de yıllardır yaptığı çalışmaları insanların beğenisine sunan ustamız farklı ebatlarda olan su kabaklarını farklı figür ve motiflerle süsleyip boyayarak veya üzerine birbirinden farklı tasarımlar yapıp 
farklı aletlerle işleyerek abajur, avize gibi ışık kaynaklarına dönüştürmektedir. 


 AYPH1357.JPG