Ünye Turizm Danışma Bürosu

MADENLERİMİZ

Bentonit 

Bentonit, smektit gruptan bir kil mineralidir ve esas olarak montmorillonitten oluşmuştur. Smektit kil minerali suyu veya organik molekülleri emdiğinde şişer ve ayni zamanda önemli bir iyon değiştiricidir. Bentonit 1000’in üzerinde ürünün üretiminde kullanılır.

Bentonit, bağlayıcı olarak refrakter üretiminde kullanılmakta malzemenin mukavemetini, yoğrulma ve biçimlenme özelliğini artırmaktadır. Bentonit kilinin toksinleri, zehirleri ve virüsleri emme ve yapıştırma yeteneği vardır. Kimyasal olarak değiştirilmiş nano bentonitlerle HIV ( Aids ) ve grip virüsleri önlenmiştir.

Kimyasal özelliklerine göre başlıca üç (3) gruba ayrılır:

-Sodyum Bentonit: Su ile temas halinde 5-10 kata kadar şişebilen, ağırlıklı olarak sondaj sanayi, döküm sanayi ve inşaat sanayinin kullandığı bentonit türüdür.

-Kalsiyum Bentonit: Su ile teması halinde 2-3 katı kadar şişer. Ağırlıklı olarak deterjan, seramik, kozmetik, kağıt sanayi, kedi kumu gibi sektörlerde kullanılır.

-Sodyum - Kalsiyum (Ara Tip) Bentonit: Kimyasal aktifleştirmeler sonucu Sodyum Bentonit olarak kullanılır.Perlit

Perlit terimi magmanın asit fazında oluşan lavların soğuyup, gözle veya mikroskopla görülebilecek bir yapıda kırılmasının meydana getirdiği, kütle bünyesinde su damlacıkları bulunan, volkanik bir cam türünü ifade eder. Bazı perlit tipleri kırıldığı zaman inci parlaklığında küçük küreler elde edildiğinden; perlit ismi inci anlamına gelen "Perle" kelimesinden türetilmiştir. Ticari kullanımda ise perlit, elverişli bir sıcaklığa kadar ısıtıldığında genleşen ve gözenekli bir hale gelen volkanik menşeyli ve doğal olarak oluşan asidik bir camdır. Perlit belirli tane iriliğinde özel formlarda 900-11000C arasında ısıtıldığında hacmini yaklaşık 4-20 katı genleşmekte ve mısır gibi patlayarak, yoğunluğu çok hafif bir hale gelmektedir.

Bünyesinde %2-6 oranında bağlı su bulunduran ve camsı bir kayaç olan perlitin 800-11500C arasında ısıtılmasıyla 4-20 katı bir hacim büyümesi sağlanması sonucu elde edilen düşük yoğunluktaki malzemeye GENLEŞMİŞ PERLİT denir. Genleşmiş perlit; başlıca inşaat, filtre, yalıtım, tekstil yıkama, dolgu malzemesi, döküm, petrol endüstrileri ile tarım sektörü, deniz kirliliğinin önlenmesi çalışmaları ve temizleyici olarak kullanılır.Yapıların ısınma giderlerinde; duvar, çatı ve döşemelerde yalıtım ve çift cam uygulamak, kazan dairesinde yanmayı iyileştirmek sureti ile yakıttan %70'e varan ekonomi sağlamak mümkündür.

Bu uygulamanın doğal sonucu olarak;

-Hava kirliliği önemli ölçüde azalır.

-Yapılarda istenmeyen dış seslere karşı yalıtım yapılmış olur.

-Yapı fiziğine uygun yapılan ısı yalıtımı; malzemeler üzerinde kısa sürede değişen ısı farklılıklarını önleyeceğinden yapının ömrü uzar.Doğal Taş

Maden sahalarımızda başta Ünye Taşı olmak üzere, mermer, granit, bazalt gibi taş rezervleri bulunmaktadır.

Ünye Taşı, ağırlıklı olarak binaların dış cephesinde kullanılan işlenmesi kolay olan ve havayla temastan sonra sertlik, dayanıklılık kazanan bir doğal taş türüdür.